Instructeur toevoegen
Ga naar Voorkeuren > Instructeurs. Klik op de knop + Instructeur toevoegen om een instructeur toe te voegen. Hier kun je de gegevens van de instructeur aanpassen, zoals zijn naam, bevoegdheden en werktijden. Om gebruikers toe te voegen ga je naar Gebruikers.

Voertuigen beheren
Ga naar Voorkeuren > Voertuigen om alle les voertuigen te beheren. Op deze pagina voeg je nieuwe voertuigen toe en heb je inzicht in kilometerstanden van alle voertuigen. De volgorde van de auto's kan worden aangepast. Je kunt hiervoor de voertuigen slepen naar de plek van je voorkeur.

Kilometerregistratie
Ga naar Voorkeuren > Voertuigen om een overzicht van al de voertuigen te krijgen. Registreer de kilometerstanden door op de knop KM-standen van het betreffende voertuig te klikken. Je kunt hier ook een overzicht van de kilometerstanden per voertuig downloaden. Je klikt hiervoor op Download CSV.
Kilometerstanden kunnen ook geregistreerd worden door links bovenin op PlanGo te klikken. Op het scherm dat dan verschijnt kun je snel en gemakkelijk de kilometerstanden van alle voertuigen invullen. 

Heeft u het antwoord gevonden?