Onder Voorkeuren > Prijzen en pakketten vind je de opleidingen die aan PlanGo zijn toegevoegd terug.

 Door op +Opleiding toevoegen te klikken kun je extra opleidingen toevoegen zoals bijvoorbeeld 'Scooter'. Geef een naam op en kies een bijbehorend icoon voor de opleiding. Bovenaan de pagina verschijnt nu dit icoon. Klik op de verschillende beschikbare opleidingen om nieuwe onderdelen en pakketten voor deze opleiding toe te voegen of aan te passen.

Onderdelen van een opleiding

Een opleiding is opgebouwd uit een aantal onderdelen die leerlingen bij je rijschool kunnen afnemen:

Binnen de opleidingen zijn er meestal verschillende onderdelen voor leerlingen beschikbaar. Voor de opleiding auto is een onderdeel rijles nodig. Om een onderdeel toe te voegen klik je op 'toevoegen'. Daarna kun je de details van de onderdelen invullen. Je geeft een titel op en een daarbij behorende kleur (afspraaklabel). Deze kleur wordt weergegeven in de agenda. De prijs en btw geef je aan en ook of dit onderdeel wordt aangegeven in minuten of stuks bij de tegoeden van de leerlingen. Een onderdeel les zal in minuten aangegeven worden. Als je een extern boekhoudpakket gebruikt kun je hier ook de juiste omzetrekening invullen.

Let erop dat je niet meer dan 1 onderdeel toevoegt voor rijlessen. Dit zodat de registratie van de tegoeden van de leerlingen kloppend blijft. Wanneer er meerdere onderdelen rijlessen zijn, zal bij wisselend gebruik het tegoed op de leerlingenpagina niet meer kloppen.

Wanneer er met verschillende soorten rijlessen (60 / 90 minuten) wordt gewerkt dan kan dit bij het inplannen aangepast worden door het aantal minuten dan aan te passen. Wanneer er een les van 90 minuten wordt ingepland zal dit automatisch meegenomen worden in de facturatie als 1,5 rijles.

Examens

Onder het onderdeel examens plaats je de producten van het CBR die bij de opleiding worden aangeboden voor het 0% btw tarief. De kosten voor de rijschool voeg je bij overig toe en koppel je aan het juiste examen.

Let er op dat je bij het aanmaken van het theorie examen aangeeft dat je deze niet terug wil zien in de planning.

Overig

Bij overig voeg je producten toe die je verkoopt aan leerlingen die niet in de planning komen te staan. Hier vallen rijschoolkosten, theorieboeken en dergelijke onder. Rijschoolkosten kunnen aan het desbetreffende examen gekoppeld worden. Als een gekoppeld examen wordt toegevoegd aan een tegoed worden ook rijschoolkosten in rekening gebracht.

Het is ook makkelijk om een onderdeel genaamd 'korting' bij overig toe te voegen. Geef dit onderdeel een prijs van -1 en vink 21% btw er bij aan. Nu kun je makkelijk bij leerlingen of pakketten een regel korting toevoegen. Je hoeft dan alleen het kortingsbedrag nog aan te passen.

Cursussen

Als je klassikale lessen geeft voeg je deze toe bij cursussen. (meer informatie)

Pakketten toevoegen

Onder het kopje pakketten kun je binnen een opleiding een pakket opstellen. Het pakket wordt opgemaakt met behulp van de onderdelen die je hebt toegevoegd aan een opleiding. In een pakket kun je de prijzen van onderdelen aanpassen. Zo kun je rechtstreeks korting op een aantal rijlessen geven of dit extra inzichtelijk maken met een losse regel korting.

Een aangemaakt pakket kan direct aan het tegoed van een leerling worden toegevoegd. Zo kun je snel aan de slag en heb je een duidelijk overzicht van het aantal uren en producten waar een leerling recht op heeft.

Heb je het antwoord gevonden?