Tegoeden
In het leerlingenbestand van je leerling vind je een overzicht van de lesuren die hij/zij tegoed heeft. Het tegoed kun je zien als een soort beltegoed. Iedere les die je voor de leerling inplant wordt van het tegoed afgehaald. Na het toevoegen van tegoed of een pakket kan dit gefactureerd worden. Het is dus financieel goed om dit saldo zo min mogelijk negatief te laten zijn.

Tegoeden tellen in minuten. Rijlessen met afwijkende tijden kunnen dus van het tegoed afgehaald worden zodra deze zijn ingepland.

Wil je zien wanneer de tegoeden zijn aangemaakt of ingepland? Klik dan bij de leerling op het onderdeel waarvan je dit wilt zien en klik dan op Historie.

Negatief saldo?
Dit betekent dat de leerling meer verbruikt is dan toegewezen. Als een leerling bijvoorbeeld een saldo van -1:00 uur heeft, betekent het dat de leerling 1 uur te veel gelest heeft. Om dit weer op 0:00 te krijgen moet u een onderdeel toevoegen bij deze leerling. Voor dit onderdeel zal er dan een factuur gestuurd kunnen worden naar de leerling.

Houd dus goed in de gaten of er leerlingen zijn met negatief tegoed. Deze lessen zijn wel al gereden/ingepland maar nog niet gefactureerd. Voeg tegoed toe en factureer!

Wanneer je tegoeden automatisch aan laat vullen, zal de leerling geen negatief tegoed opbouwen en worden er automatisch te factureren regels aangemaakt worden. Dit kun je doen door in het profiel van een leerling Automatisch aanvullen aan te vinken.

Nog geen tegoeden of onderdelen in het overzicht?
Dit betekent dat je eerst de betreffende onderdelen toe moet voegen.

Overstappen

Als je overstapt naar PlanGo kan het zijn dat de leerlingen reeds lessen hebben betaald die nog niet staan ingepland. Om het saldo van de leerlingen in hun leerlingkaart correct te houden kun je het beginsaldo van de leerlingen toevoegen. Dit beginsaldo bestaat uit wat de leerling eerder bij je gekocht heeft, minus wat de
leerling heeft gereden (voordat je de lessen in PlanGo hebt ingevoerd).
Het beginsaldo kun je invoeren bij de leerling, kies aan de linkerzijde van het leerlingscherm op het betreffende onderdeel (of eerst op alles weergeven bij een nieuwe leerling). Klap een regel open:

Klik op Historie en je ziet de mogelijkheid om een mutatie op het tegoed te maken. In dit voorbeeld heeft de leerling 25 lesuren gekocht in een pakket, reeds 15 uur greden en dus nog 10 uur tegoed. Deze 10 uur vul je in als 600 minuten. Klik vervolgens op de + knop.

Het tegoed is nu bijgewerkt:

Heeft u het antwoord gevonden?